TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Presidential Ordinance In Establishing The Program Of Visitation. The Parties' Agreement-The Principal Modality Of Justice
(Ordonanţa preşedinţială ca modalitate de stabilire a programului de vizitare. Înţelegerea părţilor - formă de realizare a justiţiei)
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Dragoş Rădulescu
Petroleum Gas University of Ploieşti, No. 39 Bucureşti Blvd, Ploieşti

 Keywords   presidential, ordinance, admissibility

 Abstract
By operation of law, the presidential ordinance is a special way for the parties to the litigation, by which they can get, without prejudging the fund, temporary legal measures in urgent causes.
Presidential ordinance can thus be used when, even if there is a dispute between the parties before the court, there is need for action that usually does not allow the time for the process for common law.Furthermore court intervention may be limited by agreements reached between the parties during the procedure ordinance. When this situation becomes possible court will take note of the agreement of the parties and render a judgment accordingly.
The article detailing the legal provisions which are used for targeting the admissibility of presidential ordinance and in the same time its object.

 Rezumat
Prin efectul legii, ordonanta presedintiala reprezintă o modalitate speciala oferită părţilor aflate în litigiu, prin care acestea pot obţine în mod vremelnic dar fara prejudecarea fondului măsuri legale în pricinile urgente. Ordonanţa preşedinţială poate fi astfel folosită atunci când, chiar în situaţia existenţei unui litigiu între părţi aflat pe rolul instanţei, există necesitatea luării unor măsuri ce de regulă nu îngaduie termenul necesar desfaşurării procedurii de drept comun. Pe de altă parte intervenţia instanţei de judecată poate fi limitată de înţelegerea intervenită între părţi pe parcursul procedurii ordonanţei. Atunci când această situaţie devine posibilă instanţa de judecată va lua act de înţelegerea părţilor şi va pronunţa o hotărâre în consecinţă.
Articolul detaliază astfel, dispoziţiile legale ce vizează admisibilitatea utilizării procedurii ordonanţei preşedinţiale, precum şi obiectul acesteia.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti