TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Control Methods for PWM ac-to-dc Converters Applied in Active line-conditioning
(Metode de control ale convertoarelor de c.a./c.c. cu comandă PWM aplicate în condiţionarea activă a reţelei de curent alternativ)
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Cristian Popa, Robert Paku, Mircea Bojan, Richard Marschalko
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,
e-mail: Cristian.Popa@edr.utcluj.ro; popacristian@personal.ro

 Keywords   PWM AC - to - DC converter, active line-conditioning, power conditioner.

 Abstract
The paper investigates the performances of a PWM AC - to - DC converter operating with the help of new control strategies, implemented so that the conditioning of the utilities may become possible. It is discussed the idea to use the PWM DC converters as power conditioner equipments too. Appropriate control strategies are introduced with the purpose to apply the active line conditioning. Corresponding MATLAB/SIMULINK structures are developed. The results of the simulations, depicted in the paper proves the line-conditioning capabilities of the studied converter.

 Rezumat
Această lucrare investighează performanţele unui convertor de c.a./c.c cu comandă PWM. care operează cu ajutorul unor noi strategii de control, implementate pentru ca condiţionarea reţelelor de curent alternativ să devină posibilă.. Este propusă de asemenea ideea de a utiliza convertoarele de curent continuu cu comandă PWM ca echipamente de condiţionare. Sunt introduse, cu scopul de a aplica principiul de condiţionare activă, strategii de control corespunzătoare. Sunt dezvoltate structuri MATLAB/SIMULINK. Rezultatele simulărilor, prezentate în lucrare dovedesc că convertorul studiat presupune capacităţi în condiţionarea reţelei.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti