TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Generalized Predictive Control Applied to an Induction Drive
(Comanda predictivă generalizată aplicată unei acţionări asincrone)
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Marius-Constantin Popescu, Anca Petrişor
University of Craiova
e-mail: mrpopescu@em.ucv.ro

 Keywords   predictive control, inductive drive, speed control.

 Abstract
This paper deals with the generalized predictive control applied to an induction drive with vector control and static torque, with constant and speed proportional component. First, it is defined a reduced model of the ensemble formed by the drive and the vector electronic control and then are presented the generals characteristics of the generalized predictive control that are applied to considered drive speed control. Finally, using Matlab-Simulink environment are presented and then are analyzed the performances.

 Rezumat
Această lucrare studiază comanda predictivă generalizată, aplicată unei acţionări asincrone, cu control vectorial şi cuplu static cu componente constantă şi proporţională cu viteza. După definirea unui model simplificat al ansamblului format din acţionare şi controlul electronic vectorial, se prezintă caracteristicile generale ale comenzii predictive generalizate care se aplică comenzii vitezei acţionării considerate. În finalul lucrării este prezentată o analiză, prin simulare, a performanţelor.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti