TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
L'accident et le coin de la rue - un bref essai autour de la figure du terroriste
(Accidentul și colțul străzii – un scurt eseu în jurul figurii teroristului)
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Raluca Bujor
Faculté de Philosophie, Université de Bucarest

 Keywords   accident, interpretation, body, terrorist, history of philosophy

 Abstract
In this paper I try to raise some questions regarding the link between the notion of “accident” and what could be designated as the “figure of the terrorist”, following a non-political but rather philosophical interpretation. I argue briefly that this figure is only a “phantom” of realities which have been more or less unconsidered in the western philosophical tradition – accidents and contexts. Also, I try to revitalize the importance of time and space in personal histories, as opposed to logical perspectives on these coordinates. From this point of view, the paper contains a sketch of how the body “works” if we philosophically consider the configuration body-belt-explosive that characterizes the terrorist. In the end, I added some short observations on other marks that accidental realities can hear besides death and sufferance. My paper is mostly an essay around the question of accident, existence and ontology and the beginning for further work.

 Rezumat
În prezenta lucrare încerc să ridic câteva întrebări în privin a legăturii dintre no iunea de „accident” i ceea ce ar putea fi desemnat drept „figură a teroristului” într-o interpretare filosofică i apolitică. Am sus inut pe scurt că această figură nu este decât o „fantomă” a realită ilor care au fost mai mult sau mai pu in desconsiderate în tradi ia filosofică occidentală: accidentul i contextul. e aceea, am încercat să revitalizez importan a spa iului i a timpului în istoriile personale, spre deosebire de perspectivele logice asupra acestor coordonate. Din acest punct de vedere, lucrarea con ine i o schi ă a felului în care trupul „func ionează” în momentul în care luăm sub considerare configura ia trup- centură-explozibil care caracterizează personajul „teroristului”. În final, am adăugat câteva remarci despre celelalte fa ete ale accidentului dincolo de moarte i de suferin ă. Eseul meu nu este decât o încercare de început desfă urată în jurul problematicii accidentului, existen ei i ontologiei.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti