TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Le redimensionnement moral du capitalisme. Vers un equilibre salarie – societe commerciale
(Redimensionarea morală a capitalismului. Către un echilibru salariat – întreprindere)
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Dana Volosevici
Petroleum – Gas University of Ploiesti dana.volosevici@vplaw.ro

 Keywords   société, salarié, capitalisme

 Abstract
L’article propose une analyse sur le possible équilibre société commerciale – salarié, dans le cadre d’un capitalisme recomposé. La quête du capitalisme de concilier les deux éléments qui le composent, entreprises et salariés, ne viserait pas à favoriser le salariat, mais à éviter la ruine des capitalistes et, en conséquence, l’effondrement du capitalisme même.

 Rezumat
Articolul propune o analiza a posibilului echilibru între societatea comercială și salariat, în cadrul unui capitalism reevaluat. Căutarea capitalismului de a concilia cele două elemente care îl compun, întreprinderile și salariații, nu ar avea ca scop favorizarea acestora din urmă, ci evitarea ruinării capitaliştilor şi, în consecință, a propriei prăbușiri.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti