TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The application of the national sovereignty principle in the current European context
(Aplicarea principiului suveranităţii naţionale în contextul european actual)
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Cătălina Szekely
Petroleum – Gas University of Ploiesti
E-mail: catalinaupg@yahoo.com

 Keywords   state, national sovereignty, European institutions, nation

 Abstract
The paper addresses a fundamental principle of the functioning of the state and investigates the context in which it applies today. Ancient Greek philosophy principles are carried over in time and they adapt to the new European and international context. Europe turns. After each challenge or crisis, it turns. It starts from the ancient philosophy values and develops new visions. Sovereignty no longer appears as a national attribute, it adapts to the new structures; the principle is respected as such, but is given a make- over because the context changes.

 Rezumat
Lucrarea abordează un principiu fundamental al funcţionării statului şi cercetează contextul în care se aplică în prezent. Principiile filosofiei Greciei antice sunt purtate peste timp şi se adaptează noului context european şi internaţional. Europa se transformă. După fiecare provocare sau criză ea se transformă. Se porneşte de la valorile filosofiei antice şi nu numai şi se descoperă noi viziuni. Suveranitatea nu mai pare doar un atribut naţional, se adaptează noilor structuri, se respectă principiul ca atare, dar este îmbrăcat în noi haine, deoarece contextul se modifică.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti