TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The right to effective remedy. The role of the european convention on human rights
(Dreptul la recurs efectiv. Rolul convenţei europene privind drepturile omului)
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Dragoş Rădulescu
Petroleum – Gas University of Ploiesti dragosradulescu@hotmail.com

 Keywords   rights, detriment, appeal, damages

 Abstract
According to Article 13 of the European Convention on Human Rights, any person whose rights and freedoms have been infringed may apply to a national court. For the purposes of the Convention the person whose rights have been violated has the right to appeal to national courts even breach occurred through a person that was in the exercise of official duties.

 Rezumat
Potrivit art.13 din Convenţia Europeană privind drepturile omului, orice persoană ale cărui drepturi şi libertăţi recunoscute au fost încălcate se poate adresa unei instanţe naţionale. În sensul dispoziţiilor convenţiei persoana ale cărui drepturi au fost încălcate are dreptul să se adreseze instanţelor naţionale chiar şi încălcarea s-a produs prin intermediul unei persoane ce se afla în exercitarea unor atribuţii oficiale.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti