TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The right to a fair trial. The role of the European Convention on Human Rights
(Dreptul la un proces echitabil. Rolul Convenţei Europene privind drepturile omului.)
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Dragoş Rădulescu
Petroleum – Gas University of Ploiesti
dragosradulescu@hotmail.com

 Keywords   rights, appeal, incident, term

 Abstract
According to article 6 of the European Convention on Human Rights, everyone has the right to a fair hearing of his case. This concept is related with the existence of a public hearing and provide a reasonable opportunity to respond to the applicant's request. The reasonable time impose a expeditiously judgment by an independent and impartial tribunal. On the other hand, the publicity of the hearing is respected even if the court prohibits public access throughout the hearing or yet for a certain period only if the ban is in the interest of morals, public order or national security. The extent of denying access during the hearing can be reported to the interests of juveniles or the protection of private life or the protection of private parties.

 Rezumat
Potrivit articolului 6 din Convenţia Europeană privind drepturile omului, orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil a cauzei sale. Acest concept are în vedere existenţa şedinţei publice de judecată, precum şi oferirea unui termen rezonabil de răspuns la cererea reclamantului. Termenul rezonabil se raportează astfel la pronunţarea unei hotărâri cu celeritate de către o instanţă independentă şi imparţială. Pe de altă parte, publicitatea şedinţei de judecată este respectată chiar în situaţia în care instanţa interzice accesul publicului pe toată durata şedinţei sau numai pentru o anumită perioadă, dacă interdicţia se face în interesul moralităţii, al ordinii publice sau al securităţii naţionale. De asemenea măsura interzicerii accesului pe perioada şedinţei de judecată poate fi raportată şi la interesul protecţiei minorilor sau al protecţiei vieţii intime sau private a părţilor.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti