TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Law enforcement and doing justice
(Aplicarea legii şi realizarea drepăţii)
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Cătălina Szekely
Petroleum-Gas University of Ploiesti
E-mail: catalinaupg@yahoo.com

 Keywords   law, justice, rule of law, law enforcement

 Abstract
The paper approaches an important concept for everything that the substantiation of law encompasses. The law represents more than a body of norms; beyond technicalities, there is the individual and the values governing their existence. Enforcing the law falls under the responsibility of various authorities; however, achieving justice is beyond systemic, grammatical, historical or logical interpretation. It is the feeling of observing the law in full force, of doing what is right, correct. The individual come into contact with everything institutionalization entails. After this interaction, do they still think they were fairly represented? That is the question we intend to find an answer to.

 Rezumat
Lucrarea abordează un concept important pentru tot ceea ce înseamnă fundamentarea dreptului. Dreptul reprezintă mai mult decât un ansamblu de norme, dincolo de partea tehnică există omul şi o serie de valori care îi guvernează viața. Aplicarea legii poate reprezenta o atribuție pe care o are o serie de autorității; a face dreptate este dincolo de o interpretare sistemică, gramaticală, istorică sau logică. Este sentimentul de realizare a justiției, de a face ce este drept, corect. Individul intră în contact cu tot ce înseamnă instituționalizare. După această interacțiune, mai crede el că este reprezentat corespunzător? La o astfel de întrebare se doreşte a se găsi răspunsul.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti