TECHICAL Series MATHEMATICS  INFORMATICS  PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Young people responsibility in contemporary society
(Asumarea responsabilită'ii la tinerii din societatea contemporană)
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Simona Eftimie
Petroleum – Gas University of Ploiesti
E-mail: simone_eftimie@yahoo.com

 Keywords   responsibility, young people, social

 Abstract
Previous work (see Simona Eftimie, 2006, 2014, 2015) and empirical observations have determined us to reflect to the following idea: is it true that young people are irresponsible? Or is it only a prejudice, a false image about young people constructed by social messages (from media and echoed by community)? Young people want to be independent, their parents are afraid that their children are not mature enough to take responsibility for their own lives and limit their liberty. And their way to gain independence is a shock assuming of responsibility (learning from their own mistakes). This paper is analysing the forms of (lack of) assuming responsibility on young people, and the social causes for this situation.

 Rezumat
Preocupări anterioare (vezi Simona Eftimie, 2006, 2014, 2015) și observații empirice ne-au determinat să reflectăm la urmăroarea idee: este adevărat că tinerii sunt iresponsabili? Sau este doar o prejudecată, o imagine falsă despre tineri construită prin mesaje sociale (din media și preluate de comunitate)? Tinerii și doresc să fie independenți, părinții nsă nu-i consideră suficient de maturi pentru a-și asuma responsabilitatea pentru viața lor și le limitează libertatea. Iar forma n care ei, tinerii, și pot cștiga libertatea este o asumare - șoc a responsabilității (nvățarea din propriile greșeli). Articolul analizează formele prin care tinerii și asumă (sau nu) responsabilitatea și cauzele sociale ale acestor situații.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti