TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Legal protection of employee’s rights. Extraordinary appeals
(Protecţia juridică a drepturilor salariaţilor. Căile extraordinare de atac)
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Dragoş Lucian Rădulescu
Universitatea Petrol şi Gaze Ploieşti
dragosradulescu@hotmail.com

 Keywords   rights, appeal, request for annulment grounds

 Abstract
Labour jurisdiction is to apply the procedures established by law by competent organs of jurisdiction to settle disputes by labor law. Object of labor jurisdiction is related to the resolution of conflicts between employees and employers on the establishment, execution or termination of employment.In this respect labor jurisdiction, as a special procedure applicable to such relationships, fulfills a role of protecting the rights and interests of employees.
We envisage confict resolution of individual employment resulting from the occurrence of damage caused by failure in the individual employment contract provided, with reference to the provisions of the collective labor agreement and the applicable rules of labor law in question.

 Rezumat
Jurisdicția muncii constă în aplicarea procedurilor prevăzute de lege de către organele de jurisdicție competente în soluționarea litigiilor de dreptul muncii􀀑. Obiectul jurisdicției muncii este legat de soluționarea conflictelor dintre angajați şi angajatori􀀏 în privința încheierii􀀏 executării sau încetării raporturilor de muncă􀀑. Sub acest aspect jurisdicția muncii􀀏 ca procedură specială aplicabilă acestor raporturi􀀏 îndeplineşte inclusiv un rol de protecție a drepturilor şi intereselor salariaților􀀑.
Avem în vedere soluționarea conflictelor individuale de muncă rezultate din apariția unor prejudicii cauzate de neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în contractul individual de muncă􀀏 cu trimitere însă şi la dispozițiile contractului colectiv de muncă şi ale normelor de dreptul muncii aplicabile în
cauză􀀑.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti