TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The ethical dimension of school evaluations
(Dimensiunea etică a evaluării şcolare)
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Cristina Georgiana Safta
Petroleum-Gas University of Ploiesti
E-mail: crystyne_s@yahoo.com

 Keywords   evaluation, subjectivity, objectivity, ethical implications

 Abstract
All the numerous researches conducted on evaluation (whether it's about evaluating training activities, projects, manuals, or issues are investigated relating to evaluation of the knowledge/ skills acquired by students) underscore the need for a more objective assessment. Theoretical and practical attempts in this direction are numerous, but ultimately seem to lead to a failure: achieving objectivity seems to be a chimera, an impossible dream. The idea that we would like to develop in the present study is that although subjectivity is necessarily present in all evaluative stages, evaluator teachers must be aware of the pitfalls of this subjectivity, so that they can build the necessary instruments to keep the subjective factor under control.

 Rezumat
În numeroasele cercetări realizate pe tema evaluării, fie că este vorba despre evaluarea activităților de instruire, a proiectelor, a manualelor, fie că sunt investigate aspecte privitoare la evaluarea cunoştințelor 􀀒competențelor dobândite de elevi􀀏 în toate se subliniază - ideea necesității unei evaluări mai obiective􀀑. Încercările teoretice şi practice orientate în această direcție sunt numeroase, dar, în cele din urmă􀀏 par să conducă la un eşec􀀝 atingerea obiectivității pare a fi o himeră, un vis imposibil. Ideea pe care am dori să o dezvoltăm în studiul de față este aceea că, deți subiectivitatea este inevitabil prezentă în toate etapele procesului evaluativ􀀏 profesorul evaluator trebuie să fie conştient de capcanele acestei subiectivități􀀏 astfel încât să îşi poată construi instrumentarul necesar ținerii sub control a factorului subiectiv.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti