TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Determining causes for the existence of the disciplinary offense. Case study
(Determinarea cauzelor pentru existenţa abaterii disciplinare. Studiu de caz)
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Dragoş Lucian Rădulescu
Petroleum and Gas University of Ploiesti
E-mail: dragosradulescu@hotmail.com

 Keywords   subordination, sanction, offense, discpline

 Abstract
Employee work discipline derives from the obligation to comply with a system of rules related to conduct work in connection with an individual employment contract.Employer employee relationship of subordination enforce labor discipline, the legal framework establishing both preventive means and the incentive and the possibility of applying sanctions for violating these obligations.
The article presents the legality of disciplinary sanctions for breach of work discipline, namely non-compliance by employees of the provisions regarding the duties found in the rule of law, internal regulations, collective agreements or individual work. It shows how the individualization of disciplinary sanction, motivating employer and the procedural approach used in order to annul the sanction imposed.

 Rezumat
Disciplina muncii derivă din obligația salariatului de a respecta un sistem de norme raportate la desfăşurarea muncii􀀏, în contextul existenței unui contract individual de muncă.􀀑 Relația de subordonare salariat - angajator impune respectarea disciplinei muncii, cadrul legal instituind atât mijloace cu caracter preventiv şi stimulativ􀀏, cât şi posibilitatea aplicării sancțiunilor disciplinare pentru încălcarea acestor obligații􀀑. Articolul prezintă legalitatea aplicării sancțiunilor disciplinare în cazul încălcării disciplinei muncii,􀀏 respectiv a nerespectării de către salariați a prevederilor referitoare la îndatoriri întâlnite în normele de drept􀀏, regulamente interne􀀏, contracte colective sau individuale de muncă􀀑. Se prezintă modul de individualizare a sancțiunii disciplinare aplicate􀀏, motivarea angajatorului􀀏, precum şi calea procedurală utilizată în scopul anulării sancțiunii aplicate.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti