TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Attitude towards work and career
(Atitudinea față de muncă și carieră)
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Simona Eftimie
Petroleum – Gas University of Ploiesti
E-mail: simone_eftimie@yahoo.com

 Keywords   work, career, attitude towards work, relations

 Abstract
Analysing specialty literature (see, for example, Jakob Schrenk, 2010) we notice that attitude towards work have changed in contemporary society. Since passed ages, work was considered a natural activity, specific especially for adults, developed for producing goods for a better living (for our own person, for our family and, indirectly, for society).
Today we can notice that work have become the sense of life, the main aim for life. Some people work for working, forgetting that the purpose of life is first our becoming, evolution, perfection as human being, through relations with others. Or, today, work has become to signify alienation from others, physical and spiritual, dehumanization.

 Rezumat
Din analiza literaturii de specialitate 􀀋(vezi Jakob Schrenk􀀏, 2010) 􀀕􀀓􀀔􀀓􀀌constatăm că atitudinea față de muncă s-a schimbat în societatea contemporană􀀑. Dacă în vremuri trecute munca era o activitate firească􀀏, specifică mai ales perioadei adulte,􀀏 realizată cu scopul producerii de bunuri care să asigure condiții de trai decent pentru propria persoană􀀏, pentru familie și􀀏 indirect􀀏, pentru societate􀀏, astăzi sesizăm transformarea acestei activități în scop în sine􀀏, în sens al vieții􀀑. Unii ajung să muncească doar pentru a munci􀀏, uitând că scopul vieții este de fapt în primul rând devenirea􀀏, evoluția􀀏, desăvârșirea noastră ca ființe umane􀀏, prin relațiile cu ceilalți􀀑. Ori􀀏, astăzi munca înseamnă pentru anumite categorii de oameni, îndepărtarea de ceilalți􀀏, îndepărtare fizică și spirituală􀀏, dezumanizare.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti