TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The absence of parents in child’s life and the implications of this phenomenon for educational
(Absența părinților din viața copilului și implicațiile acestui fenomen în plan educativ)
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Corina Iurea
Petroleum Gas University of Ploiesti, BD. Bucharest, no. 39, Ploiesti
E-mail: corinaiurea@yahoo.com

 Keywords   migration, divorce, abandonment, parents’ absence

 Abstract
Poverty and modernisation of society increasingly brought many changes within the family. For a better living standard of for lack of stable income, parents nowadays resort to various means to meet their expenses and fulfil their needs. The absence of one or both parents from family life is rife today due to the following causes: a parent or both migrate abroad for a better job, divorce, death or abandonment. The paper analyzes the effects that this phenomenon - the absence of parents in a child's life - has on their formation as an individual.

 Rezumat
Sărăcia şi modernizarea societății au adus tot mai multe schimbări în cadrul familial􀀑. Pentru a avea un nivel de trai mai bun sau din lipsa unor venituri,􀀏 părinții copiilor din lumea de azi recurg la diferite modalități pentru a ajunge să-şi împlinească nevoile􀀑. Absența unui părinte sau a ambilor din viața familiei este un fenomen răspândit astăzi şi apare din următoarele cauze􀀝: migrarea unui părinte sau a ambilor în afara țării pentru un loc de muncă mai bun􀀏, divorțul􀀏, decesul sau abandonul􀀑. Lucrarea analizează efectele pe care acest fenomen - absența părinților din viața copilului - le are asupra formării acestuia ca individ.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti