TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Virtual Instrument for Estimation of the Short-Circuit Equivalent Parameters of a Asynchronous Motor
(Instrument virtual pentru determinarea parametrilor schemei echivalente de scurtcircuit a unui motor asincron)
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Eugen Subţirelu
S.C. ELECTROPUTERE S.A., Craiova
e-mail: esubtirelu@electroputere.ro

 Keywords   Asynchronous Motor's Short-circuit Testing, Measurement's Virtual Instruments, Parameters of the Equivalent Electrical Circuit.

 Abstract
In this paper work, using LabView graphical programming environment are implemented the virtual instrumentation concept, realizing a virtual instrument which can be used at the short-circuit testing of asynchronous motor, in searching and testing laboratories of electrical machine and drives, from university or preuniversity system from scientifique world or industry. This virtual instrument permits the estimation of parameters to the electrical equivalent circuit. This can be realized rapidly and cheap using a PC and a data acquisition interface. In order to realize this program which represent this virtual instrument, we used the simulation of a monophasated currents and tensions system.

 Rezumat
În lucrare, folosind mediul de programare grafică LabView se implementează conceptul instrumentaţiei virtuale, realizând un instrument virtual care poate fi folosit la încercarea de scurtcircuit a unui motor asincron cu inele colectoare, în laboratoarele de încercări maşini electrice şi acţionări electrice, din învăţământul universitar şi preuniversitar, din cercetatare sau industrie. Instrumentul virtual permite determinarea parametrilor schemei electrice echivalente. Acest lucru se realizează rapid şi ieftin, folosind un PC şi o interfaţă de culegere de date. Pentru punerea la punct a programului care reprezintă instrumentul virtual se foloseşte simularea unui sistem monofazat de tensiuni şi curenţi.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti