TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Sedimentological Setting of Debris Flows from Paleogene-Miocene Formations of Tarcău Unit in the Siriu Dam Area (Buzău Valley)
(Contextul sedimentologic al unor curgeri debritice din formațiuni paleogen-miocene ale Unității de Tarcău, în zona lacului de baraj Siriu (Valea Buzăului))
Vol LXVIII • No. 2/2016
Dumitru Frunzescu, Gheorghe Brănoiu
Petroleum-Gas University of Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, 100680, Ploieşti
e-mail: dfrunzescu@yahoo.com

 Keywords   Eastern Carpathians, internal Moldavides, debris flow deposits, Podu Secu Formation, Pucioasa-Fusaru Formation, sedimentological remarks

 Abstract
In the structural development as imbricated folds structures of the Paleogene-Miocene Formations belonging to Tarcău Unit from Eastern Carpathian Curvature, one of the geological landmark can be considered the breccia deposit that repeats with increasing thickness from the inside to outside, revealing clear characters of debris-flow deposit. In the paper were determined several adjacent descriptive facies, which then used as interpretative facies allows genetic sedimentological remarks on the whole ensemble of Tarcău Unit.

 Rezumat
Pe fondul structural al dezvoltării in cute solzi a formațiunilor paleogene ale Unității de Tarcău de la curbura Carpaților Orientali, unul din repere poate fi considerat depozitul brecios ce se repeta cu grosimi crescătoare de la interior către exterior, relevând caractere nete de depozit de tip debris-flow. In lucrare s-au determinat mai multe faciesuri descriptive adiacente, care utilizate apoi ca faciesuri interpretative permit considerații sedimentologice genetice asupra întregului ansamblu al Unității de Tarcău.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti