TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Study of CO2 Removal by Aqueous Solution of Methyldiethanolamine through Absorption Process
(Studiul eliminării CO2 prin absorbţie în soluţii apoase de metildietanolamină)
Vol LXVIII • No. 2/2016
Mihaela Neagu, Ion Onuţu
Petroleum-Gas University of Ploiesti, Bd.Bucuresti 39, Ploiesti
e-mail: mpetre@upg-ploiesti.ro

 Keywords   CO2 removal, N-methyldiethanolamine, absorption, experimental study.

 Abstract
The removal of carbon dioxide from flue gases of power plant to meet their discharge limits in atmosphere is usually achieved by chemical absorption in aqueous solutions of alkanolamines.
In this paper, a tertiary amine, (N-methyldiethanolamine- MDEA) was investigated for CO2 absorption process in a laboratory-scale packed column. The effects of initial CO2 concentration, the height of column packing and the liquid–gas (L0/G0) ratio on the absorption process and on CO2 recovery rate were analyzed.

 Rezumat
Eliminarea dioxidului de carbon din gazele de ardere ale termocentralelor, pentru a respecta limitele de evacuare în atmosferă, se realizează de obicei prin absorbție chimică în soluții apoase de alcanolamine.
În această lucrare, o amină terțiară, cum ar fi, metildietanolamina a fost investigată în procesul de absorbție a CO2 într-o coloană cu umplutură, la scară de laborator. Au fost analizate efectele concentraţiei de intrare a CO2, a înălțimii de umplutură a coloanei și a raportului gaz/ lichid (L0 / G0), raportul asupra procesului de absorbție și asupra gradului de recuperare a CO2.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti