TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Establishing Safety Integrity Level of a Safety Instrumented System using Risk Graph Method
(Stabilirea Nivelului de Integritate a Siguranței asociat unui Sistem de Siguranţă şi Protecţie utilizând metoda Grafului de Risc)
Vol LXVIII • No. 2/2016
Alina-Simona Băieşu
Petroleum and Gas University of Ploiesti, B-dul Bucuresti, Nr. 39, Ploiesti
e-mail: agutu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   Risk Graph, Safety Integrity Level (SIL), Safety Instrumented Systems (SIS).

 Abstract
Safety Instrumented Systems (SIS) have become increasingly important because of the dangerous substances handled in the industrial units requiring special reliable protection systems. Any SIS is characterized by an integrity level named Safety Integrity Level (SIL). Risk Graph is a qualitative method that can be used to determine the integrity level SIL that needs to be imposed to a SIS. This method takes into account the possible consequences of a dangerous event, the occupancy frequency of the dangerous affected area, the likelihood that an unwanted event to appear but also the probability that the personnel to avoid the danger. The consequences of the unwanted event can be from minor injuries to many deaths, the occupancy frequency can be from rarely to continuous, the probability to avoid the consequences can be from possible to almost impossible and the likelihood can be from very unlikely to a relatively high probability that the unwanted event to appear. Choosing a value for each Risk Graph parameter a Safety Integrity Level (SIL) results. This SIL must be accomplished by the Safety Instrumented System (SIS).

 Rezumat
Sistemele de siguranță şi protecţie au devenit din ce în ce mai importante din cauza substanțelor periculoase vehiculate în procesele industriale fapt ce impune utilizarea unor sisteme speciale de protecție. Orice sistem de siguranţă şi protecţie se caracterizează printr-un nivel de integritate notat SIL (Safety Integrity Level). Graful de Risc este o metodă calitativă care poate fi utilizată pentru a determina nivelul de integritate al siguranţei SIL ce trebuie impus unui SIS. Această metodă ia în considerare posibilele consecințe ale unui eveniment periculos, frecventa de ocupare a zonei afectate, probabilitatea ca un eveniment nedorit să apară dar și probabilitatea ca personalul să poată evita pericolul. Consecințele evenimentului nedorit pot fi de la leziuni minore la mai multe decese, frecvența de ocupare poate fi de la rar la continuu, probabilitatea de a evita consecințele poate fi de la posibil la aproape imposibil iar probabilitatea ca evenimentul nedorit să apară poate fi de la foarte puțin probabil la foarte probabil. Alegerea unei valori pentru fiecare parametru din Graful de Risc conduce la un anumit nivelul de integritate a siguranţei (SIL). Acest nivel SIL trebuie să fie realizat de către sistemul de siguranţă şi protecţie pe care îl caracterizează.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti