TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Closed-Loop Stepping Motors Positioning System Using Variable-Structure Controllers
(Sistem de poziţionare a motoarelor pas cu pas folosind regulatoare cu structură variabilă)
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Csaba Szász
Technical University of Cluj
e-mail: csaba.szasz@edr.utcluj.ro

 Keywords   stepping motors, variable-structure position controller, dynamic response

 Abstract
As it known, one of the most important disadvantages of the open-loop stepping motor-based positioning systems is the high sensitivity regarding the strongly load torque variations. The paper explores the feasibility for implementing a variable-structure position controller-based strategy for the hybrid stepping motors, in order to achieve insensivity and robustness for this actuator. This strategy can improve the dynamic response of the motor, and the insensivity regarding the motor parameters variation too. The block diagram of the proposed control structure and the variable-structure controller design methodology is discussed widely in the paper. Detailed numerical simulation results are indicated in order to prove the feasibility of the proposed control strategy.

 Rezumat
Se cunoaşte că una dintre cele mai importante dezavantaje ale sistemelor de poziţionare în circuit deschis a motoarelor pas cu pas o constituie sensibilitatea deosebită la variaţia cuplului rezistent la arbore. Lucrarea studiază posibilitatea implementării unui sistem de poziţionare în circuit închis a motorului pas cu pas hibrid folosind regulatoare cu structură variabilă. Această strategie de reglare poate înbunătăţii răspunsul dinamic al motorului şi poate asigura insensivitatea acestuia faţă de variaţiile cuplului rezistent la arbore. Este prezentată pe larg în lucrare schema bloc de principiu a strategiei de reglare precum şi modul de proiectare a regulatorului cu structură variabilă. Se analizează detaliat rezultatele simulărilor numerice pentru a demonstra avantajele sistemului de reglare propus.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti