TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Heat Transfer Analysis on Changing the Flow Arrangement in a Triple Tube Heat Exchanger
(Analiza transferului de căldură la schimbarea modului de circulaţie într-un schimbător de căldura tri-concentric)
Vol LXVIII • No. 2/2016
Sînziana Rădulescu
Petroleum-Gas University of Ploiesti, Bd. București 39, Ploieşti
e-mail: marasescusinziana@yahoo.com

 Keywords   heat transfer, triple tube heat exchanger, mean temperature difference

 Abstract
The heat transfer analysis on changing the flow arrangement in a triple tube heat exchanger has been investigated experimentally for counter-current flow and co-current flow. The aim of the study is to establish how the mean temperature difference between the three fluids is calculated and to present the influence of the flow arrangement on the heat exchange. For both variants (counter-current flow and co- current flow) there are kept the same flow experimental conditions and there are compared the values obtained for the heat flows, the mean temperature difference, the convective heat transfer coefficients and the overall heat transfer coefficient.

 Rezumat
Analiza transferului de căldură la schimbarea modului de circulaţie într-un schimbător de căldura tri- concentric a fost investigată experimental pentru curgerea în contracurent şi curgerea în echicurent. Scopul acestui studiu este de a stabili modul de calcul pentru diferenţa medie de temperatură între trei fluide şi prezentarea influenţei modului de circulaţie a fluidelor asupra schimbului de căldură. Atât pentru curgere în contacurent cât şi pentru curgerea în echicurent, se păstrează aceleaşi condiţii experimentale şi se compară valorile obţinute pentru: fluxurile termice, diferenţa medie de temperatură, coeficienţii de transfer termic convectiv şi coeficientul global de transfer de căldură.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti