TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Hibrid Control System of a Permanent Magnet
(Sistem de reglare hibridă al motorului de curent continuu cu magneţi permanenţi din modelul unei hidrocentrale electrice)
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Iulian Ţopa*, Carmen Blendea**
* ?Transilvania? University of Braşov,
e-mail: topa@marconi.unitbv.ro
** Siemens Program and System Engineering Braşov
e-mail: carmen.blendea@siemens.com

 Keywords   PI controller, microcontroller, model, digital, analog, speed, current, cascade.

 Abstract
This paper presents the results of previous studies on the small hydroelectric power plants experimental models. This model uses a permanent magnet direct current motor (PMDCM) and a voltage supply instead of a real mechanical turbine. The scope of this paper is to propose a solution for hydroelectric power plants system control. A wired serial bus communication is used for data transmission between the processing element of the model, represented by a microcontroller and the central control station, represented by a PC (Personal Computer). A digital cascade control-system for the PMDCM speed and armature current could be implemented throughout the microcontroller in order to control the system. The results obtained in real conditions by using a digital cascade system control are compared with the results of an analog cascade control-system for the PMDCM speed and armature current simulation process.

 Rezumat
În această lucrare sunt prezentate rezultatele obţinute în urma unor studii precedente asupra unui model experimantal reprzentat de o mică hidrocentrală electrică. Acest model utilizază în locul turbinie mecanice un motor de curent continuu cu magneţi permanenţ şi o sursă de alimentarei. Scopul lucrării este de a propune o soluţie în ceea ce priveşte realizarea unui sistem de reglare pentru hidrocetrală.. Pentru transmisia datelor şi a comenziilor între elementele de procesare a modelului, reprezentat în cazul de faţă de un microcontroler şi staţia centrală, reprezentată de un PC se utilizează o reţea cablată de comunicaţie serială. Pentru a realza controlul modelului un sistem digital de reglare în casacadă a curentului şi turaţiei motorului de curent continuu cu magneţi permanenţi este implementat utilizând un microcontroler. Rezultatele obţinute în condiţii reale în urma utilizării unu sistem digital de reglare în cascadă sunt comparate cu cele obţinute din simularea sistemului analogic de reglare în casacadă.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti