TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
A Legal Perspective On Multiculturalism As A Factor Of Influence In The Negociation Of Contracts
(Perspective legale asupra multiculturalismului ca factor de influență în negocierea contractelor)
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Maria-Magdalena Bârsan, Maria-Magdalena Cardiș
Transylvania University of Brașov (Romania)
E-mail: magdalena_maria_neagu@yahoo.com; cardis.magda@yahoo.com.

 Keywords   multiculturalism, negociation, contracts, international trade.

 Abstract
Nowadays, the impact of the cultural factor seems to be restricted, based on the globalization tendency which exists. However, in regard to the negotiation of contracts between partners from different states, this impact presents significant importance. The present study aims to describe some aspects of the way in which the multiculturalism of parties influences the process of negotiation, as well as the legal provisions, without claiming to exhaust the subject. We have also considered the unified regulations which govern this matter.

 Rezumat
În prezent, impactul factorului cultural pare a se restrânge, dată fiind tendința de globalizare care există. Cu toate acestea, în ceea ce privește negocierea contractelor între parteneri provenind din state diferite, impactul acestuia este deosebit de important. Prezentul studiu vrea să surprindă atât unele aspecte privind modul în care multiculturalismul părților influențează procesul de negociere, cât și unele prevederi legale în materie, fără a fi exhaustiv. De asemenea, au fost avute în considerare normele de drept unificat care guvernează materia.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti