TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Public administration and multiculturalism
(Multiculturalitatea şi administraţia publică)
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Cătălina Szekely
Petroleum-Gas University of Ploiesti
E-mail: catalinaupg@yahoo.com

 Keywords   cultural minority, national state, public administration, society, rights and liberties

 Abstract
This paper addresses a very topical theme and presents important concepts for the existence of the nation state. It is intended as a personal approach to the concept of multiculturalism. People have become sensitive to certain topics of discussion and, for the sake of politically correctness, the essence is often overlooked: it's okay to hold different opinions. This helps develop the individual in the spirit of debating ideas. One should not belong to one faction or another. It is important to just accept that there are different approaches, concerns, cultures etc. For as long as things are not presented patronizingly, with resentment or hatred, differences of opinion are not wrong to exist, especially on this topic.

 Rezumat
Această lucrare abordează o temă de mare actualitate şi prezintă concepte importante pentru existența statului-națiune. Se doreşte o abordare din persepectivă personală a conceptului de multiculturalitate. Oamenii au devenit sensibili la anumite teme de discuție şi de dragul mult uzatului politically correct se uită esența: este în regulă să existe opinii diferite. Acest fapt ajută creşterea individului în spiritul dezbaterii ideilor. Nu trebuie să fii într-o tabără sau alta. Este important doar să accepți că există abordări, preocupări, culturi etc. diferite. Cât timp nu se prezintă lucrurile într-un mod superior, cu resentimente, ură nu este greşit să existe diferențe de opinii mai ales asupra acestui topic.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti