TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Kinds of state and culture relation
(Tipuri de relaţie între stat şi cultură)
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Dragoș Grigorescu
Petroleum-Gas University of Ploiești
E-mail: filosofieupg@gmail.com

 Keywords   culture, public policy, facilitator state, patron state, architect state, engeneer state

 Abstract
This work represents a description of the manner in which state and culture can connect. I emphasized four main manners in which this relation can occur. These four types were named starting from the state’s political form. Thus, these four types of state are: the facilitator state, the patron state, the architect state and the engineer state. In each type of state, culture receives another role and importance. Regardless of the type of state, it presupposes both advantages and disadvantages. In my article, I have selected some of these. Finally, I referred to the present situation of the Romanian culture and possible perspectives of understanding culture in the contemporary society.


 Rezumat
Prezenta lucrare este o descriere felului în care statul și cultura se pot conecta. Am evidențiat patru modalități principale în care acestă relație poate avea loc. Aceste patru tipuri de relație au fost numite pornind de la forma politică a statului. Astfel cele patru tipuri de state sunt: statul facilitator, statul patron, statul arhitect și statul inginer. În fiecare acest tip de stat cultura primește alt rol și importanță. Oricare ar fi tipul de stat el presupune atât avantaje, cât și dezavantaje. În articol am selectat câteva dintre acestea. În final am făcut referire la situația actuală a culturii din România și perspective posibile de înțelegerea a culturii în societatea contemporană.
Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti