TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Some considerations on the public-policy exception provided in article 35 of Regulation (EU) no 650/2012 and its impact on the forced heirship
(Unele consideraţii privind excepţia de ordine publică prevăzută de art. 35 al Regulamentului (UE) nr. 650/2012 şi impactul acesteia asupra rezervei succesorale)
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Silviu-Dorin Şchiopu, Maria-Magdalena Bârsan
Transilvania University of Braşov (Romania)
E-mail: dorinxschiopu@gmail.com, magdalena_maria_neagu@yahoo.com

 Keywords   succession, applicable law, public-policy exception, reserved portion, forced heirship, civil law, private international law, European law

 Abstract
Nowadays, Regulation (EU) No 650/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 governs the applicable law in matters of succession throughout most of the European Union. For a better understanding of how this regulation applies to the institution of forced heirship in a legal multicultural environment, this short overview attempts, on the one hand, to examine the notion of public-policy in the light of the civil legislation and the European private international law, and, on the other hand, to highlight its impact on the forced heirship interpreted as meaning that the application of a rule of the law determined by this Regulation can be considered to be contrary to the public policy of the forum on the sole ground that its clauses regarding the reserved portion of an estate differ from those in force in the forum.

 Rezumat
În prezent, Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului european și al Consiliului din 4 iulie 2012 guvernează legea aplicabilă în materie de succesiuni în mare parte din Uniunea Europeană. Pentru o mai bună înțelegere a modului de aplicare a acestui act normativ în privința instituției rezervei succesorale într-un spațiu multicultural sub aspect juridic, acest scurt articol încearcă, pe de o parte, să examineze noțiunea de ordine publică în lumina legislației civile şi a dreptului internațional privat european, iar pe de altă parte să evidențieze impactul acestuia asupra rezervei succesorale în sensul că aplicarea unei dispoziții a legii desemnate în temeiul Regulamentului va putea fi considerată contrară ordinii publice a instanței sesizate chiar şi din simplul motiv că dispozițiile sale privind rezerva succesorală sunt diferite de cele în vigoare în statul instanței sesizate.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti