TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Concept of professional training. Case study
(Conceptul de formare profesională. Studiu de caz)
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Dragoş Lucian Rădulescu
Universitatea Petrol şi Gaze din Ploieşti
E-mail: dragosradulescu@hotmail.com

 Keywords   professional, training, process, claims

 Abstract
The concept of training includes work by a person realizes before his being engaged, resulting in the production of knowledge of general and specialized necessary for exercising a profession or trade. As a result, the activity of training allows the person concerned to participate actively, through their knowledge, improve the quality of work processes. The main goal of this activity will be linked not only to prevent the risk of unemployment, but the continuous evolution of his professional training by accessing new knowledge in the relevant fields of activity.
Article detailing training institution, specifying the rights and obligations of the parties as set out in documents made by them.

 Rezumat
Conceptul de formare profesională include activitatea prin care o persoană o realizează, înainte de încadrarea sa în muncă, având ca urmare obținerea de cunoștințe de cultură generală și de specialitate utile exercitării unei profesii sau meserii. Ca efect, activitatea de formarea profesională permite persoanei în cauză să participe în mod activ, prin intermediul propriilor cunoştințe, la creşterea calității proceselor de muncă. Scopul principal al acestei activități va fi legat nu numai de prevenirea riscului șomajului, dar de o continuă evoluție a pregătirii sale profesionale prin accesarea de noi cunoștințe în domeniile relevante de activitate. Articolul detaliază instituția formării profesionale, cu precizarea drepturilor şi obligațiile părților, prevăzute în înscrisurile asumate de către acestea.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti