TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
How Combined Actions of Wind with 50 km/h Speed and Static Rated Hook Load Influence the Behaviour during Working of a Service Rig Mast Prototype
(Influenţa acţiunii combinate a vântului cu viteza de 50 km/h şi a sarcinii nominale la cârlig asupra comportării în timpul funcţionării a unui mast al unei instalaţii de intervenţie la sonde)
Vol LXVIII • No. 4/2016
Şerban Vasilescu, Ioan Popa
Petroleum-Gas University of Ploieşti, Bucureşti Blvd. No. 39, Ploieşti
e-mail: vserban@upg-ploiesti.ro

 Keywords   service rig mast, hook load, wind action, FEA


 Abstract
A case of combination of loads that can be frequently met during the lifetime of a service rig mast is the one comprising the actions of wind with 50 km/h speed and static rated hook load, together with: the dead weight of the mast, the weight of the travelling equipment, the weight of the auxiliary equipments (tongs, disconnecting hock etc). This situation is considered to be in the “operating loads” category, its analysis is mandatory for the design process and it is stipulated in the oilfield equipments standards as API 4F – “Specification for Drilling and Well Servicing Structures”. In the present paper it is submitted to a detailed analysis, by the meanings of FEA, a mast prototype (which is part of a service rig) working under the mentioned loads. The maps of stresses are made and, also, the calculation of significant displacements for the case when the wind direction is along with the rear-front direction of mast, taking into account an important load as the rated hook load is.


 Rezumat
Un caz de combinaţie de încărcări care poate fi frecvent întâlnită în timpul exploatării unui mast al oricărei instalaţii de intervenţie la sonde este cea care cuprinde simultan acţunea vântului cu viteza de 50 km/h şi sarcina maximă la cârlig, împreună cu: greutatea proprie a mastului, greutatea echipamentului de manevră, greutatea echipamentelor auxiliare (cleşti, echilibrator cleşti etc). Această situaţie este încadrată în categoria „încărcărilor de lucru”şi analiza sa este obligatorie pentru proiectarea structurii, fiind stipulată în standardul de specialitate pentru echipamente petroliere de tip masturi – API 4F, “Specification for Drilling and Well Servicing Structures”. În această lucrare este supusă unei analize prin intermediul metodei elementului finit un prototip de mast (care este parte a instalaţiei de intervenţie la sonde) care lucrează sub toate aceste încărcări. Sunt astfel realizate hărţile de tensiuni corespunzătoare, iar deplasările semnificative sunt calculate pentru cazul în care direcţia de acţiune a vântului este aceeaşi cu direcţia faţă-spate a mastului, luând în considerare şi sarcina maximă la cârlig.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti