TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Using the Numerical Methods in the Study of Magnetic Field of the Alternative Current Machines
(Utilizarea metodelor numerice în studiul câmpurilor magnetice la maşinile de curent alternativ)
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Ion Vlad, Sorin Enache, Gabriela Petropol
University of Craiova,
e-mail : ivlad@em.ucv.ro

 Keywords   alternative current machines, magnetic field.

 Abstract
This paper analyzed the influence of the constructive elements of the windings of alternative current on the curve of repartition of the rotating magnetic field inside the air gap. At the alternative current machines, the magnetic field in the air gap has an fundamental harmonic which conditioned all the phenomena's and also the superior harmonics. These harmonics affect the quality of the energy supplied when the machine operated as a generator, respectively the characteristics of starting and operating for the regime of motor.

 Rezumat
In lucrare se analizează influenţa elementelor constructive specifice înfăşurărilor de curent alternativ, asupra curbei de repartiţie a câmpului magnetic învârtitor din întrefier. La maşinile de curent alternativ, câmpul magnetic din întrefier are o armonică fundamentală care condiţionează toate fenomenele şi armonici superioare. Aceste armonici afectează calitatea energiei electrice furnizate atunci când maşina funcţionează ca generator, respectiv caracteristicile de pornire şi funcţionare pentru regimul de motor.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti