TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Research Concerning the Variation of the Forces in the Joints of a Slider Crank Mechanism at the Change of the Running Regime
(Cercetări privind variaţia forţelor din cuplele unui mecanism bielă-manivelă la modificarea regimului de funcţionare)
Vol LXVIII • No. 4/2016
Dorin Bădoiu
Petroleum – Gas University of Ploiesti, Bd. Bucharest, No. 39, Ploiesti
e-mail: dorin.badoiu@gmail.com

 Keywords   slider crank mechanism, forces in the joints, motor moment

 Abstract
In this paper there are presented some results concerning the kinetostatic analysis in the case of a slider crank mechanism. It is shown the manner of determining of the forces in the joints of the mechanism and of the motor moment. The calculus relations have been transposed into a computer program using the programming environment Maple. Some simulation results are presented for different running regimes.

 Rezumat
În articol se prezintă o serie de rezultate privind analiza cinetostatică în cazul unui mecanism bielă- manivelă. Se prezintă modul de determinare a forţelor din cuplele mecanismului şi a momentului motor. Relaţiile de calcul au fost transpuse într-un program de calculator folosind mediul de programare Maple. Sunt prezentate o serie de rezultate ale simulărilor pentru diferite regimuri de funcţionare.

Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti