TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Influence of the Wind Direction on the States of Stresses and Displacements for a Service Rig Mast Working under the Static Maximum Hook Load: the 50 km/h Wind Speed Case
(Influenţa direcţiei vântului asupra stării de tensiuni şi deplasări a unui mast al unei instalaţii de intervenţie care lucrează sub sarcina maximă la cârlig: cazul vitezei de 50 km/h)
Vol LXVIII • No. 4/2016
Lavinia Silvia Stanciu, Ioan Popa
Petroleum-Gas University of Ploieşti, Bucureşti Blvd. No. 39, Ploieşti
e-mail: laviniastanciu@yahoo.com

 Keywords   service rig mast, wind speed, FEA. analysis

 Abstract
One of the most common combination of loadings that a service rig mast can be submitted to is composed of the static maximum hook load and the action of wind with an expected speed of 50 km/h. Such a metallic structure - as a mast of 32 tf (320 kN) proposed for analysis in this paper is, must be designed for this kind of combination of loads in accordance with API 4F standard (American Petroleum Institute) specifications. This mast is part of a transportable completion rig and, because it is used in different locations during rig’s lifetime, can meet various situations of working due to environmental conditions. So, such a structure must be calculated taking into account, simultaneously, the dead weight of the mast, the travelling block weight, the static maximum hook load and the wind acting along front-back direction of the mast or transversal (perpendicular) to the mast. In the present paper, a FEA analysis is made for these two possible directions of wind action, by reference to oilfield equipments standards.

 Rezumat
Una dintre cele mai uzuale combinaţii de încărcări la care poate fi supus mastul unei instalaţii transportabile de intervenţie la sonde este compusă din sarcina maximă la cârlig şi sarcinile care rezultă din cauza vântului care acţionează cu o viteză aşteptată de 50 km/h. O astfel de structură metalică – cum este un mast de 32 tf (320 kN) propus spre analiză în această lucrare – trebuie să fie proiectat în acord cu prevederile standardului API 4F al Institutului American de Petrol. Acest mast este parte a unei instalaţii de intervenţii şi reparaţii la sonde şi, deoarece aceasta este supusă lucrului la diferite locaţii pe timpul vieţii sale, se poate confrunta cu diverse situaţii de funcţionare cauzate de condiţiile de mediu. Astfel, o structură de acest tip trebuie să fie calculată luând în considerare, simultan, greutatea sa proprie, pe cea a ansamblului macara-cârlig, sarcina maximă la cârlig precum şi sarcinile din vântul care poate acţiona fie pe direcţia faţă-spate, fie transversal (perpendicular) pe mast. În această lucrare este realizată o analiză specifică, folosind un soft de calcul cu element finit, pentru aceste două posibile cazuri de acţiune a vântului, prin corelaţie cu standardele de specialitate din domeniul utilajului petrolier.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti