TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Study of the Influence of the Formation Water Content over the Hydraulic Performances of Transport Pipelines in the Oil Fields
(Studiul influenţei conţinutului de apă de zăcământ asupra performanţelor hidraulice ale conductelor de transport în fieldurile de petrol)
Vol LXVIII • No. 4/2016
Mihai Albulescu*, Doru Stoianovici*, Severino Cosmin Florescu**, Tiberiu Florin Trifan***
* Petroleum-Gas University of Ploieşti, 39 Bucharest Blvd., Ploieşti
** S.C. EXPERT SERV S.R.L. Ploieşti, 7 M. Eminescu Str., Ploiesti
*** TRANSGAZ S.A. Mediaş, Territorial Exploitation Bucharest, 307 Calea Giulesti, Bucharest
e-mail: severinocos@yahoo.com

 Keywords   crude oil, formation water cut, pipeline, pressure, flow, viscosity

 Abstract
In this work, we approach the subject of the transport of crude oil – formation water mixtures in the oil fields. For the study of the influence of the formation water over the hydraulic performances of the transport pipelines, we present the transport simulation on 3 pipelines of different diameters with different formation water cut. For the simulation, we used a numeric modeling software, inspired from that designed by ASPENTECH. The simulation results are presented synthetically as tables and suggestive charts.

 Rezumat
În această lucrare este abordată problema transportului amestecurilor de ţiţei cu apă de zăcământ în fieldurile de petrol. Pentru studiul influenţei conţinutului de apă de zăcământ asupra performanţelor hidraulice ale conductelor de transport se prezintă simularea transportului pe 3 conducte a unor amestecuri cu două conţinuturi de apă de zăcământ. Pentru simulare s-a apelat la un soft de modelare numerică inspirat din cel realizat de firma ASPENTECH. Rezultatele simulărilor sunt prezentate în mod sintetic sub formă de tabele şi diagrame sugestive.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti