TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Estimation of Uncertainties in Determination of Neutron Log’s Porosity
(Estimarea incertitudinilor în determinarea porozității din carotajul neutronic)
Vol LXVIII • No. 4/2016
Andrei Catană, Oana Lia Lascu, Ion Mălureanu
Petroleum-Gas University of Ploieşti, 39 Bucharest Blvd., Ploieşti
e-mail: imalureanu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   neutron log, hydrogen index, thermal/epithermal neutrons

 Abstract
Neutron logging consists of geological formations neutron bombardment of high-energy (fast neutron) and the measurement of low energy neutron flux (thermal neutrons and / or epithermal). The answer of the neutron logging depends on the hydrogen content of geological formations and other factors (clays and micas, mineral type, salinity and hydrocarbons). In this paper we analyzed the influence of these factors on drilling mud, namely: weight, salinity, mud’s hydrogen index. Knowledge of effective porosity is required in the evaluation of the hydrocarbon resources in determining the energy capacity of the deposit, in choosing the right method of intensification or improvement of the recovering process.

 Rezumat
Carotajul neutronic constă în bombardarea formațiunilor geologice cu neutroni de energie mare (neutroni rapizi) și măsurarea fluxului de neutroni cu energie mică (neutroni termici și/ sau epitermici). Răspunsul carotajului neutronic este dependent de conținutul în hidrogen al formațiunilor geologice dar și alți factori (hidrogenul, argilele și micele, tipul mineralelor, salinitatea, hidrocarburile). În lucrarea de față a fost analizată influența acestor factori asupra noroiului de foraj și anume: greutatea, salinitatea și indecele de hidrogen al noroiului. Cunoașterea porozității efective este necesară în evaluarea resursei de hidrocarburi, în determinarea energiei de zăcământ, în alegerea metodei optime de intensificare sau imbunătățire a procesului de recuperare. Prin urmare s-a stabilit precizia determinărilor și gradul de încredere în valorile determinate.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti