TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Performance Analysis of the Wastewater Treatment Processes Control System
(Analiza performantelor sistemelor de control al proceselor de epurare a apelor uzate)
Vol LXVIII • No. 4/2016
Mădălina Cărbureanu
Petroleum – Gas University of Ploiesti, 39 Bucureşti Blvd., Ploieşti
e-mail:mcarbureanu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   wastewater, treatment process, control system, hardware controller

 Abstract
The advanced control of the wastewater treatment processes from a refinery assumes the permanent development of the technology behind the control systems that are used. To meet the restrictive standards, new techniques (artificial intelligence) are used in the hardware and software development of the control systems. In the present paper it is achieved the performance analysis of the control systems dedicated to wastewater treatment processes using criteria proposed by the author, and also are highlighted the trends in this domain. Taking into account the technology that is used and the trends in domain, the author propose the block diagram of a generic hardware controller attached to a wastewater treatment process.


 Rezumat
Controlul avansat al proceselor de epurare a apelor uzate dintr-o rafinărie presupune dezvoltarea permanentă a tehnologiei de la baza sistemelor de control utilizate. Pentru a răspunde standardelor restrictive, noi tehnici (inteligentă artificială) sunt utilizate în dezvoltarea hardware şi software a sistemelor de control. În această lucrare este realizată analiza performantelor sistemelor de control dedicate proceselor de epurare a apelor uzate folosind criterii propuse de către autor, şi de asemenea sunt evidentiate tendintele în acest domeniu. Având în vedere tehnologia utilizată şi tendintele în domeniu, autorul propune schema bloc pentru un regulator hardware generic atasat unui proces de epurare a apelor uzate.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti