TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Study of the Influence of the Biphasic Composition over the Hydraulic Performances of the Transport Pipeline
(Studiul influenţei compoziţiei amestecului bifazic asupra performanţelor hidraulice ale conductei de transport)
Vol LXVIII • No. 4/2016
Doru Stoianovici*, Mihai Albulescu*, Severino Cosmin Florescu**, Tiberiu Florin Trifan***
* Petroleum-Gas University of Ploieşti, 39 Bucharest Blvd., Ploieşti
** S.C. EXPERT SERV S.R.L., 7 M. Eminescu str. Ploiesti
*** TRANSGAZ S.A. Mediaş, Territorial Exploitation Bucharest, 307 Calea Giulesti
e-mail: severinocos@yahoo.com

 Keywords   crude oil, formation water, pipeline, pressure, flow, viscosity

 Abstract
In this work, we approach the subject of two phase flow in the oil and gas fields. We present the simulation of two phase flow in all oil pipe line with different water cut andgas-oil ratios. For the simulation, we used a numeric modeling software, inspired from that designed by ASPENTECH. The simulation results are presented synthetically as tables and suggestive charts.

 Rezumat
În lucrare este abordată problema transportului amestecurilor bifazice în fieldurile de petrol şi gaze. Se prezintă simularea transportului pe o conductă a unor amestecuri bifazice ce conţin două conţinuturi de apă de zăcământ şi gaze cu trei raţii gaz-lichid. Pentru simulare s-a apelat la un soft de modelare numerică inspirat din cel realizat de firma ASPENTECH. Rezultatele simulărilor sunt prezentate în mod sintetic sub formă de tabele şi diagrame sugestive.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti