TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Study of Experimental Overbalanced Perforation and Chemical Consolidation of the Soft Reservoir Formation
(Un studiu al perforării la supraechilibru si al consolidării chimice a formațiunilor slab consolidate)
Vol LXVIII • No. 4/2016
Tatiana Mamaliga, Oana-Alexandra Corlean, Doru Stoianovici
Petroleum-Gas University of Ploiesti, Bucureşti Blvd 39, Ploieşti e-mail: mamaliga.tatiana@gmail.com

 Keywords   depleted reservoir, sand control, chemical consolidation, permeability, perforation, IPR, resin

 Abstract
The biggest challenge that the oil and gas industry is facing is lowering the production costs, with the special focus on operational cost. For companies that are operating in brown field reservoirs, a major expenditure is sand control operations. The chemical consolidation is known for a low cost per operation and with a good reservoir analysis, resin-formation compatibility tests and with the exact following of the operation program, it can give remarkable results. The article presents a case study of an overbalanced perforation and chemical consolidation technology, which has the goal to minimize sand production in soft reservoir formations. This is done by restoring the bond between the formation sand grains, thus creating a stable consolidated zone near the wellbore using a synthetic resin.

 Rezumat
Cea mai mare provocare cu care se confruntă industria de petrol și gaze este reducerea costurilor de producție, cu un accent special pe costurile operaționale. Pentru companiile care operează pe zăcăminte depletate, un cost major reprezintă operațiunile de control nisip. Consolidarea chimică este cunoscută pentru costul redus pentru fiecare operațiune, cu o bună analiză a zăcământului, teste de compatibilitate rășină – formațiune, respectarea exactă a programului de operare, aceasta poate da rezultate remarcabile.
Articolul prezintă un studio de caz al unei tehnologii de perforare la supraechilibru și consolidare chimică, care are scopul de a minimiza producția de nisip din zăcămintele slab consolidate și depletate. Acest lucru se face prin restabilirea legăturii dintre granulele de nisip creând astfel o zonă bine consolidată în apropierea găurii de sondă.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti