TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Over the Transport of the Crude Oil – Formation Water Mixture in the Oil Fields
(Asupra transportului amestecurilor ţiţei cu apă de zăcământ în fieldurile de petrol)
Vol LXVIII • No. 4/2016
Severino Cosmin Florescu*, Mihai Albulescu**, Doru Stoianovici**, Tiberiu Florin Trifan***
* S.C. EXPERT SERV S.R.L., 7 M. Eminescu str. Ploiesti
** Petroleum-Gas University of Ploiesti, 39 Bucharest Blvd., Ploieşti
*** TRANSGAZ S.A. Mediaş, Territorial Exploitation Bucharest, 307 Calea Giulesti
e-mail: severinocos@yahoo.com

 Keywords   crude oil, formation water, pipeline, pressure, flow, viscosity

 Abstract
In this work, we approach the issue of the pipeline transportation of the crude oil – formation water mixtures in the oil fields. We present the transport simulation on a pipeline of certain mixtures. For the simulation, we used a numeric modeling software, inspired from that designed by ASPENTECH. The simulation results are presented synthetically as tables and suggestive charts. We analyze the pressure variation into the pipeline in the low flows field, considered specific. Additional simulations are presented to justify such behaviors.

 Rezumat
În această lucrare este abordată problema transportului prin conducte a amestecurilor ţiţei cu apă de zăcământ în fieldurile de petrol. Se prezintă simularea transportului pe o conductă a unor amestecuri. Pentru simulare s-a apelat la un soft de modelare numerică inspirat din cel realizat de firma ASPENTECH. Rezultatele simulărilor sunt prezentate în mod sintetic sub formă de tabele şi diagrame sugestive. Se analizează variaţia presiunii în conductă în domeniul debitelor mici, considerată specifică. Pentru justificarea acestei comportări sunt prezentate simulări suplimentare.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti