TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Implementing Calibrated Risk Graph Method using Fuzzy Logic
(Implementarea metodei grafului de risc calibrat utilizând logica fuzzy)
Vol LXIX • No. 3/2017
Alina-Simona Băieşu
Petroleum and Gas University of Ploiesti, Bd. Bucuresti, Nr. 39, 100680, Ploiesti
e-mail: agutu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   Fuzzy Logic, Risk Graph Method, Safety Integrity Level (SIL)

 Abstract
This paper goal is to present a possible approach of using Risk Graph method to determine the necessary Safety Integrity Level (SIL) that a Safety Instrumented System (SIS) must achieve. The solution proposed by this work is using fuzzy logic. To apply this method, the Risk Graph input variables (the consequence of an unsafe dangerous event, the affected area occupancy frequency, the probability to avoid the danger and the likelihood of unintended consequences) were fuzzified using trapezoidal membership functions. The same membership function was used for the Risk Graph output variable (SIL). Using Risk Graph structure, a set of rules was developed. As inference method Mamdani was considered and as defuzzification method centroid was used. The proposed approach was validated for a simple industrial process, using risk parameter values from calibrated Risk Graph.

 Rezumat
Scopul acestei lucrări este de a prezenta o posibilă abordare a utilizării metodei Grafului de Risc pentru a determina nivelul de integritate a siguranței (Safety Integrity Level - SIL) necesar unui sistem de siguranță si protecție (Safety Instrumented System - SIS). Soluția propusă de această lucrare utilizează logica fuzzy. Pentru a aplica această metodă, variabilele de intrare ale Grafului de Risc (consecința unui eveniment periculos, frecvența ocupării zonei afectate, probabilitatea de a evita pericolul și probabilitatea unor consecințe neintenționate) au fost fuzzificate prin utilizarea funcțiilor de apartenență trapezoidale. Aceeași funcție de apartenență a fost utilizată și pentru variabila de ieșire a Grafului de Risc (nivelul SIL). Utilizând structura Grafului de Risc, a fost elaborat setul de reguli. Ca metodă de inferență a fost considerată Mamdani iar ca metoda de defuzzificare a fost folosită metoda centroidului. Abordarea propusă a fost validată pentru un proces industrial simplu, utilizând valorile parametrilor de risc din Graful de Risc calibrat.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti