TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Influence of the Type Fills on the Heat Exchange at the Cooling Tower
(Influența tipului de umplutură asupra schimbului de căldură la nivelul unui turn de răcire a apei)
Vol LXIX • No. 3/2017
Loredana Irena Negoiță, Maria Popa
Petroleum-Gase University of Ploiesti, Bd. Bucureşti, 39, Ploieşti
e-mail: irena.negoita@gmail.com

 Keywords   Cooling tower, heat transfer, direct contact, fiberglass, PET bottles fill

 Abstract
The natural draft water cooling towers is massive equipment used in oil processing industry to cool the recirculated water by direct contact with air.
The single most important component of a cooling tower is the fill. Its ability to promote both the maximum contact surface and the maximum contact time between air and water determines the efficiency of the tower.
The paper presents the laboratory study regarding of 5 fills type influence on heat transfer between hot water and atmospheric air into a counterflow natural draft water cooling tower.
The used packed fills were: stick wood, fiberglass mesh, polypropylene mesh and 2 small PET bottles combinations (simple and perforated).
The water and air temperatures were measured at the inlet and outlet to the cooling tower in order to compare the efficiency of the fills type subjects study, in the same operating conditions of the cooling tower.

 Rezumat
Turnurile de răcire a apei cu tiraj natural sunt utilaje masive utilizate în industria de prelucrare
a țițeiului pentru răcirea apei de recirculare prin contact direct cu aerul.
Cel mai important component al turnului de racire a apei este umplutura. Aceasta are capacitatea de a asigura suprafata de contact maximă într-un timp maxim de contact dintre apă și aer, determinând eficiența turnului de răcire.
Lucrarea prezintă un studiu de laborator privind influența a 5 tipuri de umpluturi asupra schimbului de căldură între apa caldă și aerul atmosferic într-un turn de răcire cu funcționare în contracurent și tiraj natural.
Pachetele de umpluturi utilizate au fost din lemn, din fibră de sticlă, din polietilenă și două ansambluri de sticle de PET-uri de dimensiuni mici (simple și perforate).
S-au măsurat temperaturile apei și ale aerului la intrare și ieșire la turnul de răcire cu scopul de a compara eficiența tipurilor de umpluturi supuse studiului, în aceleași condiții de funcționare ale turnului de răcire.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti