TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Mathematical Modelling for PAWM Control Algorithm of the Mono-Phase Converter
(Modelarea matematică a algoritmului de comandă PAWM al convertorului monofazat)
Vol LIX • No. 2/2007
Gheorghe Cremenescu
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: gcremenescu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   PAWM (pulse amplitude width modulation) control algorithm, mono--phase converter, synthetic voltage

 Abstract
The article presents a mathematical support of the control algorithm of the pulses modulation in amplitude and in width (PAWM) for the synthesis of the mono-phase converter output voltage, having as objectives the approaching of the effective value of the fundamental to the effective value of the proposed sinusoidal voltage at the terminals of the charge and diminishing of the weight of low frequency harmonics in the harmonic content of the voltage.. The commutation moments and the amplitude of each pulse are computed, imposing that the fundamental is equal to the proposed sinusoidal voltage, the high harmonics up to order 2m-1 are null and the distortion coefficients are minimal. For the numerical simulation of the model, the Matlab toolbox was used. The results of the simulation are numerically and graphically presented; they confirm the validity of the mathematical support of the control algorithm PAWM.

 Rezumat
Articolul prezintă un suport matematic al algoritmului de comandă a modulaţiei pulsurilor in amplitudine şi (PAWM, acronimele de la Pulse Amplitude Width Modulation) pentru sintetizarea tensiunii de ieşire a convertorului monofazat, având ca obiective aproximarea valorii efective a fundamentalei cu valoarea efectivă a tensiunii sinusoidale propuse la bornele sarcinii şi diminuarea ponderii armonicelor de joasa frecvenţa în conţinutul armonic al tensiunii. Momentele de comutaţie şi amplitudinea fiecărui puls sunt calculate în condiţiile în care fundamentala tensiunii sintetice este egală cu tensiunea sinusoidală propusă, armonicele superioare până la ordinul 2m ? 1 sunt nule şi coeficienţii de distorsiuni sunt minimi .Pentru simularea numerică a modelului s-a folosit pachetul Matlab. Rezultatele simulării sunt prezentate numeric şi grafic; se confirmă validitatea suportului matematic al algoritmului de comandă PAWM.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti