TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
About Kinematics of the Axial Piston Hydraulic Machines with Motion Transmitting by Connecting Rods
(Despre cinematica maşinilor hidraulice cu pistoane axiale, cu transmiterea mişcării prin biele)
Vol LIX • No. 2/2007
Simion Parepa
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: sparepa@upg-ploiesti.ro

 Keywords   hydraulic machines with axial pistons, kinematics of driving by connecting rods.

 Abstract
Although the hydraulic machines with axial pistons and inclined block, without double cardan joint are used for a long time (from 60's of the past century), in the wide technical literature (technical books, university courses a.s.o.), which appeared in our country, is nothing spoken about the way in which the rotation motion from the driving shaft to the cylinder block is transmitted, and certainly about the consequences of this way. Also, no structural analysis of the mechanism of these machines is made. As a result, the present work enters upon a bibliographic study about the mechanism kinematics of the hydrostatic units with the rotation motion transmitting by connecting rods, with the purpose of carrying out a structural analysis and of the accurate kinematics approach of this mechanism in the frame of the following works.

 Rezumat
Deşi maşinile hidraulice cu pistoane axiale, cu bloc înclinat, fără articulaţie cardanică dublă, sunt utilizate de multă vreme (de prin anii '60 ai secolului trecut), în literatura tehnică de largă circulaţie (cărţi de specialitate, manuale universitare etc.), apărută la noi, nu se vorbeşte despre modul în care se transmite mişcarea de rotaţie de la arborele de antrenare la blocul cilindrilor şi, bineînţeles, despre consecinţele acestui mod. De asemenea, nu se întreprinde vreo analiză structurală a mecanismului acestor maşini. Ca urmare, lucrarea de faţă întreprinde un studiu bibliografic despre cinematica mecanismului unităţilor hidrostatice cu transmiterea mişcării de rotaţie prin biele, în scopul realizării unei analize structurale şi al abordării cinematicii exacte a acestui mecanism, în cadrul unor lucrări viitoare.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti