TECHICAL Series MATHEMATICS  INFORMATICS  PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The calculation of the parameters of the crimped ribbon for Flame Arresters
(Calculul parametrilor grilei din bandă ondulată pentru opritorii de flăcări)
Vol LIX • No. 4/2007
Niculae Napoleon Antonescu, Tudor Ichim
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti. Bd.Bucureşti 39, Ploieşti, Romania
e-mail nnantonescu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   flame arrester, hydraulic diameter, critical diameter, the length of the crimped metal ribbon

 Abstract
The work puts forward solutions to establish the parameters of the reference rack which generates the gears which crimped ribbon . Presenting the calculation formula for the parameters of the trap grid offers the possibility to establish some functional characteristics for the grid of flame arrester such as: the equivalent hydraulic diameter, the length of the ribbons which make up the grid, the weight of the grid, the obstructing ratio of theflame arrester, the number of channels per area unit.

 Rezumat
Lucrarea prezintă soluţii pentru determinarea parametrilor cremalierei de referinţă care generează angrenajele ce ondulează banda. Prezentarea formulelor de calcul pentru parametrii grilei opritoare, oferă posibilitatea determinării unor caracteristici funcţionale pentru grila opritorilor de flăcări cum ar fi: diametrul hidraulic echivalent, lungimea benzilor ce alcătuiesc grila, greutatea grilei, raportul de opturare al opritorului, numărul de canale pe unitatea de suprafaţă.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti