TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Petroleum Exploration - Potential Danger to the Environment
(Pericol potenţial al exploatării petrolului asupra mediului)
Vol LIX • No. 4/2007
Rizescu Cristiana, Stoian Elena Valentina, Gheorghe Ioniţă
Universitatea Valahia din Târgovişte, Bulevardul Unirii Nr.18-20, Târgovişte, România
e-mail: rizescu_c@yahoo.com

 Keywords   petroleum, sewage sludge, heavy metals, environment.

 Abstract
Some heavy metals are neurotoxic. For instance lead, mercury, nickel, zinc, cadmium, chromium and manganese. The commonest source of heavy metal pollution are industrial and mining activities, petroleum exploration, exploitation, processing and effluent management, atmospheric condensation and sewage disposal. Natural phenomena such as earthquake, landslides, tornadoes and cyclones have been implicated. Nuclear reactor accidents, and solid weapons sometimes discharge heavy metal pollutants, which constitute potential dangers to the environment.

 Rezumat
Unele metale grele sunt neurotoxice. De exemplu plumb, mercur, nichel, zinc, cadmiu şi mangan. Sursa cea mai comună a poluării cu metale grele sunt activităţi industriale, exporarea, exploatarea, procesarea petrolului şi gestionarea apei uzate, condensarea atmosferică şi evacuarea apelor menajere. Fenomenele naturale precum cutremurele, alunecările de teren, tornadele şi cicloanele fiind implicate. Accidentele reactoarelor nucleare şi uneori armele masive evacuează poluatori cu metale grele care constituie pericole potenţiale asupra mediului.



Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti