TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Calculation of the Kinematicals Parameters of the Crimped Metal Ribbon
(Calculul parametrilor cinematici ai grilei opritoare)
Vol LIX • No. 4/2007
Tudor Ichim
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: ichimtudor@yahoo.com

 Keywords   obstruction ratio, quenching passageway, velocity, effective section.

 Abstract
This article deals with the methodologies and the computing relations for the parameters that characterize the functioning of the flame arresters' flange gap made of crimped ribbon. As far as the calculations regarding the sizes of the flame arresters are concerned, the article presents the relations that are essential to determining the diameter and length of the quenching approaches, as well as to determining the velocity of the flame propagation within combustible mixtures.

 Rezumat
În acest articol sunt stabilite metodologiile şi relaţiile de calcul pentru parametrii ce catacterizează modul de funcţionare a grilei pentru oprirea flăcării, fabricată din bandă metalică ondulată. Pentru calulele de dimensionare a opritorilor de flăcări, se prezinta relatiile ce stau la baza determinării diametrului şi lungimii canalelor de stingere(quenching), precum si pentru determinarea vitezelor de propagare a flăcării în amestecurile combustibile.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti