TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
On the Physical Size and its Measure
(Despre mărimea fizică şi măsura ei)
Vol LIX • No. 4/2007
Simion Parepa
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti, Romania
e-mail:sparepa@upg-ploiesti.ro

 Keywords   Physical size, measure

 Abstract
The purpose of this paper is to clear up the notions of "physical size? and "measure? and other notions or concepts connected with them, less or no means used in the technical-scientific literature, or used in confuse or inaccurate wording, a.s.o. The difference is emphasized, and also the connection between the concepts of "physical process? and "phenomenon?, which are in correlation with the mentioned terms. Linguistic arguments for using the term of "measure? in metrology are presented both to appoint the result of the measuring operation, the material conventional unit (measure standard), indication of a measuring instrument and also for quantitative expression of a physical size generally determined even by calculation as a product of a number (called numerical value of measure) and a unit of measure.

 Rezumat
Scopul articolului este de a clarifica noţiunile de ?mărime fizică? şi de ?măsură? a acesteia şi alte noţiuni sau concepte legate de ele, utilizate mai puţin sau, chiar, deloc în literatura tehnico-ştiinţifică, sau folosite în formulări confuze sau incorecte etc. Se evidenţiază diferenţa, dar şi legătura dintre conceptele de ?proces fizic? şi ?fenomen?, care sunt în corelaţie cu noţiunile amintite. Se aduc argumente lingvistice pentru utilizarea termenului ?măsură? în metrologie, atât pentru a desemna rezultatul operaţiei de măsurare, unitatea convenţională materializată (etalonul de măsură), indicaţia (unui mijloc de măsurare), cât şi pentru expresia cantitativă a unei mărimi fizice, în general, determinată chiar prin calcul, ca produs dintre un număr (numit valoare numerică a măsurii) şi o unitate de măsură.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti