TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Impact of Romania's Integration in the European Union over the Local Public Administration
(Impactul integrării României în Uniunea Europeană asupra administraţiei publice locale)
Vol LVIII • No. 2/2006
Natalia Bantuş*, Anatolie Bantuş**
* Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
e-mail: abantus@yahoo.com
** Academia de Ştiinţe a Moldovei
e-mail: abantus@yahoo.com

 Keywords   law, integration in the Eurpean Union, Local Public Administration.

 Abstract
In time, the problem of innovation and reform in the field of the public administration provoked numerous theoretical debates, centered first of all on the compatibility of the concepts of innovation and public administration. The reform of the local public administration is extremely important for the process of preparation for the adherence to the European Union and must be considered as a priority of the Government.

 Rezumat
În timp, problema înnoirii şi reformei în domeniul administraţiei publice a provocat numeroase dezbateri teoretice, axate în principal pe compatibilitatea conceptelor de înnoire şi administraţie publică. Reforma administraţiei publice locale este extrem de importantă pentru procesul de pregătire a aderării la Uniunea Europeană şi trebuie considerată o prioritate a guvernului.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti