TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Means of Defense, Guarantee and Insurance of the Observing of the Human Rights
(Mijloace de apărare, garantare şi asigurare a respectării drepturilor omului)
Vol LVIII • No. 2/2006
Mihaela - Adina Apostolache
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, nr.39, Ploieşti
e-mail: mihapostolache@yahoo.com

 Keywords   law, human rights, insurance.

 Abstract
The Human rights represent a vast domain in full evolution and we could say even expansion, which trough its complex nature asks for a plurydisciplinary research. Human rights represent one of the major problems of the present days whose respecting and application demonstrate the understanding capacity and the cooperation of all states and people to practice those measures and actions that promote democracy, liberty understanding and multifunction cooperation, tolerance and friendship between all nations and states, ethnical and religious groups for the safeguarding of peace and security in the world.

 Rezumat
Drepturile omului constituie un domeniu prin excelenţă vast, în plină evoluţie şi, am putea spune, chiar expansiune, care prin însăşi natura sa complexă obligă la o cercetare pluridisciplinară. Nefiind numai o problemă internă a statelor, drepturile omului constituie una dintre problemele majore ale contemporaneităţii, a cărei respectare şi aplicare demonstrează capacitatea de înţelegere şi cooperare a tuturor statelor şi popoarelor ca să practice acele măsuri şi acţiuni care favorizează democraţia, libertatea, înţelegerea, cooperarea multiformă, toleranţa şi prietenia între toate naţiunile şi statele, grupurile etnice şi religioase în scopul salvgardării păcii şi securităţii în lume.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti