TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Aspects Concerning the Futures Contract on the Stock Exchange
(Aspecte privind contractul futures pe bursa de valori)
Vol LVIII • No. 2/2006
Florica Marin
Higher Court of Justice and Cassation, Str. Batiştei, nr. 25, Bucureşti
e-mail: ssu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   law, commercial law, the future contract.

 Abstract
The futures contract represents an obligation assumed by an organized market, to buy/ sell a certain asset (monetary, financial, merchandise), on a certain date in the future, at the established price at the moment of concluding the transaction. The futures contract is an standardized commitment between two partners ? a seller and a buyer ? to sell, respectively to buy a certain active ( currencies, shares, financial titles or merchandises), at a price that was established at the moment of concluding the contract and with the execution of the contract at a future date named date of payment.

 Rezumat
Contractul futures este un angajament standardizat înter doi parteneri ? un vânzător şi un cumpărător ? de a vinde, respectiv de a cumpăra un anumit activ (devize, acţiuni, alte titluri financiare sau mărfuri), la un preţ stabilit în momentul încheierii tranzacţiei şi cu executarea contractului la o dată viitoare numită scadenţă.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti