TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
A Philosophical Approach of Science Concept of Singularity
(O abordare filosofică a conceptului ştiinţific de singularitate)
Vol LVIII • No. 2/2006
Dragoş Grigorescu
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail: dragos_grigorescu77@yahoo.com

 Keywords   philosophy of science, universe, singularity.

 Abstract
The present paper is intended to show that the science about the universe as a whole contains concepts and theoretical constructs of philosophical nature. The progress of our knowledge of the universe requires this aspect of philosophical analysis for the purpose of clarifying the identities of some basic concepts. One of these concepts is the singularity concept.

 Rezumat
Lucrarea de faţă îşi propune să arate că ştiinţa despre universul ca întreg conţine concepte şi construcţii teoretice de natură filozofică. Progresul cunoaşterii noastre despre univers presupune şi acest demers de analiză filozofică cu scopul clarificării identităţii unor concepte de bază. Printre aceste concepte se numără şi cel de singularitate.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti