TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Quelques observations sur la non-adsmission en principe de la jurisprudence comme source du droit en Roumanie
(Observaţii privind neadmiterea în principiu a jurisprudenţei ca izvor de drept în Romania)
Vol LVIII • No. 2/2006
Silvana Raluca Jianu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail: jianusilvana@yahoo.com

 Keywords   droit, jurisprudence, la droit roumanie.

 Abstract
Le concept de source du droit est employé dans un sens particulier, de sorte qu'il y ait une distinction entre les sources matérielles et les sources formelles. Les sources matérielles désignent les sources, l'origine du droit et les sources formelles désignent les formes et les moyens d'expression de la source matérielle. La pratique judiciaire on la jurisprudence ont eu un rôle important comme source du droit au cours de l'histoire.

 Rezumat
Conceptul de izvor al dreptului este folosit într-un sens specific, astfel încât se face distincţia între izvoarele materiale şi izvoarele formale. Izvoarele materiale desemnează sursele, originea dreptului, iar izvoarele formale desemnează formele, mijloacele de exprimare ale izvorului material. Practica judiciară sau jurisprudenţa a avut un rol important ca izvor al dreptului de-a lungul istoriei.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti